មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ

បញ្ជូនសំបុត្រ

នៅពេលអ្នកកំពុងបើកសំបុត្រថ្មីសូមផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ

  1. ពិពណ៌នាអំពីកំហុស
  2. អាកប្បកិរិយារំពឹងទុក
  3. តើបញ្ហាកើតឡើងនៅទីណា?

 

* ចំណាំថាសំបុត្រជាធម្មតាទទួលបានចម្លើយក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃធ្វើការលើកលែងតែពួកគេត្រូវបានគេដាក់ទង់ថាមានអាទិភាពខ្ពស់។

ប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

ទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែល

អ៊ីមែល៖ info@cambodiawebmaster.com
ទូរស័ព្ទ៖ +855 (0)11-333-560

ម៉ោងការិយាល័យ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង ៩ ៈ ០០ ដល់ ១៧ ៈ ៣០

អាស័យដ្ឋាន៖ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប

ផ្ញើសារមកយើង

មុខវិជ្ជា
ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម